taiklus

taiklus
taiklùs, -ì adj. (4) Š, 1. Glv, Kp gerai pataikantis: Taiklùs šaulys NdŽ. Ano labai taiklì ranka, mun su akminuku leido ir uždevė Užv. Ten kiti šaudė, o mun nedevė: netaiklì ranka Trk. Paskendę dūmuose priešai negalėjo nė svajoti apie taiklią ugnį sp. Jeigu tamstos smūgiai visada tokie taiklūs, tai su tamsta žaisti gana pavojinga! V.Myk-Put. Vienas sportininkas pasižymi taiklesniu metimu, kitas geriau moka varyti kamuolį sp.
taĩkliai adv. , NdŽ, taikliaĩ NdŽ: Taip taikliai jis šaudė Šlč. Priešo bombos krito netaikliai . Norint taikliai šaudyti, reik gerti ąžuolinių virintų anglių LTR.
2. prk. gerai apibūdinantis, tikslus: Taiklùs žodis NdŽ. Iš tikrųjų autorius, nė pats to nenujausdamas, pasakė labai taiklią mintį A.Vencl. Vaizdingi ir taiklūs tie seni posakiai, kad gamta sukūrusi tik pusę Italijos, o antrą jos dalį sukūrę italų architektai sp.
taĩkliai adv.: Pasakyta gerai ir taikliai . Netaikliai vartojama žodžio darybos priemonė iškreipia mūsų supratimą apie daiktą ar veiksmą KlK3,29. Apsakyme yra daug taikliai pastebėtų buities detalių, konkrečių vaizdų .
3. taikingas, linkęs taikytis, taikus: Taiklùs žmogelis, susigerinom DūnŽ. | Taiklesniám geriau, su piktumu kur nueisi – į duobę DūnŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • taiklus — taiklùs, taikli̇̀ bdv. Taiklùs šū̃vis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ypač taiklus ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Didesnės galios įprastinis ginklas; valdomasis ginklas, kuriuo taikinys sunaikinamas pirmuoju šūviu (raketos paleidimu); pataikymo tikimybė ne mažesnė kaip 0,9 visu ginklo siekiamu… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • taikli — taiklùs, taikli̇̀ bdv. Taiklùs šū̃vis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • conventional increased power weapon — didesnės galios įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuris savo naikinamosiomis savybėmis priartėja prie masinio naikinimo ginklų. Prie tokių ginklų priskiriami: ↑ ypač taiklus… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • didesnės galios įprastinis ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuris savo naikinamosiomis savybėmis priartėja prie masinio naikinimo ginklų. Prie tokių ginklų priskiriami: ↑ ypač taiklus ginklas, ↑ padegamasis ginklas (kai jis… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • обычное оружие повышенного могущества — didesnės galios įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuris savo naikinamosiomis savybėmis priartėja prie masinio naikinimo ginklų. Prie tokių ginklų priskiriami: ↑ ypač taiklus… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • metrus — 1 metrùs, ì adj. (4) FrnW, NdŽ, Žgn, mėtrùs (4) DŽ, NdŽ taiklus. metriaĩ adv.: Metriaĩ šauna, muša, meta Šlv. metrỹn adv., mėtrỹn: Mano smūgiai vis smarkyn ir metrỹn (mėtrỹn) ėjo NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušlifuoti — tr. 1. NdŽ, KŽ nugludinti, nulyginti: Nušlifuoti stiklą, paminklo akmenį DŽ1. Skulptūras meistrai gerai nušlifuodavo, leisdami suspindėti natūraliam akmens grožiui rš. | prk.: Jo visos Kauno gatvės nušlifuotos (išvaikščiotos) NdŽ. 2. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prataiklus — prataiklùs, ì adj. ne visai taiklus: Prataiklūs atstovo ... priekaištai nepajėgė Seimo įtikinti GK1937,158 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taiklumas — taiklùmas sm. (2) Š, NdŽ, KŽ; LL13 → taiklus: 1. Btg Šaudymo taiklùmas DŽ. Kaip neišbandysi rankos taiklumo, nepaleidęs sniego gniūžtės į medį, namo sieną? V.Bub. Šaudant iš judančio šarvuočio taiklumas nedidelis rš. O taiklumėlis šautuvo! rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”